Ray điện cầu trục Hàn Quốc

Ray điện cầu trục Hàn Quốc

Ray điện cầu trục Hàn Quốc có loại ray đơn, dùng cho 3 hoặc 4 đường chạy gọi là 3 pha hay 4 pha. Ray điện cầu trục Hàn Quốc chất lượng cao, ổn định.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha