Ray điện cầu trục

Ray điện cầu trục hay còn gọi là ray điện an toàn. Ray điện cầu trục bao gồm 1P-3P-4P-6P tùy vào dòng điện cung cấp mà chọn dòng 50A, 75A, 100A, 150A, 200A, 320A, 500A.