Vật tư thang máy

Vật tư thang máy được Công Ty Tuấn Đạt cung cấp sỉ và lẻ. Vật tư thang máy điển hình như ray dẫn hướng, xu trượt, nối ray, bình dầu, pát nối ray, ốc kẹp ray, bình dầu, máy kéo...