Bánh xe cầu trục

Bánh xe cầu trục được giá công từ phôi thép đúc hoặc gia công từ trục lắp. Bánh xe cầu trục sau khi giao công sẽ chuyển qua tôi để tăng độ cứng chịu được mài mòn khi vận hành trong điều kiện chịu tải.