Hệ ray trượt máng C

Hệ ray trượt máng C là hệ thống cấp điện chuyên dụng cho cầu trục, cổng trục. Hệ ray trượt máng C gồm ray máng C, con trượt, nối ray, kẹp ray, dẫn hướng, chặn đầu cuối ray C...