Dây trượt điện 3P 60A

Dây trượt điện 3P 60A

Dây trượt điện 3P 60A là thiết bị dùng để tải điện cho cầu trục hoạt động. Dây trượt điện 3P 60A có 3 giá sắt và 3 lá than gắn với dây điện.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha