Nút bấm điều khiển cầu trục

Nút bấm điều khiển cầu trục hay còn gọi là tay bấm điều khiển cầu trục hoặc nút bấm có dây cho cầu trục. Nút bấm điều khiển cầu trục HY-1022. HY-1024, HY-1026, HY-1028.