Thanh ray C cầu trục

Thanh ray C cầu trục

Thanh ray C cầu trục có chiều dài 3 mét/ cây, thanh ray C cầu trục hay còn gọi là máng C cầu trục. Vì có hình dạng chữ C, thanh ray C cầu trục có độ dầy 1.6 mm.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha