Ray sắt chữ C (3M)

Ray sắt chữ C (3M)

Ray sắt chữ C (3M) được Công ty Tuấn Đạt cung cấp, dùng để treo cáp dẹp cho cầu trục. Do đó ray sắt chữ C (3M) còn được gọi là ray C cầu trục hay máng C cầu trục.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha