Bộ dầm biên cầu trục

Bộ dầm biên cầu trục

Bộ dầm biên cầu trục được Công ty Tuấn Đạt cung cấp gồm bánh xe và motor giảm tốc. Bộ dầm biên cầu trục đỡ toàn bộ dầm chính và giúp cầu di chuyển dọc nhà xưởng.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha