Dầm biên cầu trục 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn

Dầm biên cầu trục 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn

Dầm biên cầu trục 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn được Công ty Tuấn Đạt cung cấp gồm bánh xe và motor giảm tốc. Dầm biên cầu trục 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn đỡ toàn bộ dầm chính và giúp cầu di chuyển dọc nhà xưởng.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha