Chổi trượt tời điện cẩu trục

Chổi trượt tời điện cẩu trục

Chổi trượt tời điện cẩu trục sẽ cung cấp điện trong suốt quá trình cầu trục di chuyển. Chổi trượt tời điện cẩu trục sẽ tiếp xúc trực tiếp với ray an toàn và bị mòn qua thời gian sử dụng.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha