Tay bấm điều khiển cầu trục KG-H106ECAA

Tay bấm điều khiển cầu trục KG-H106ECAA

Tay bấm điều khiển cầu trục KG-H106ECAA có 6 nút trong đó 2 nút lên xuống điều khiển 2 cấp tốc độ. Và 4 nút còn lại của tay bấm điều khiển cầu trục KG-H106ECAA điều khiển 1 cấp tốc độ.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha