Chổi tiếp điện cầu trục 4P 60A

Chổi tiếp điện cầu trục 4P 60A

Chổi tiếp điện cầu trục 4P 60A dùng cho trường hợp cần nối max. Chổi tiếp điện cầu trục 4P 60A có 4 nhánh và 4 than chổi tiếp vào ray an toàn 4P.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha