Tay trang gạt điều khiển

Tay trang gạt điều khiển

Tay trang gạt điều khiển là thiết bị dùng trong ngành cầu trục và các ngành khác. Tay trang gạt điều khiển có loại 2 hướng, 4 hướng và 1 cấp tốc độ, 2 cấp tốc độ, 4 cấp tốc độ, 5 cấp tốc độ.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha